Koyuncuoğlu Şirketler Grubu Yükleniyor


Sosyal Sorumlulukİş dünyası içindeki çalışmalarının yanı sıra, içinde bulunduğu topluma sosyal olarak da katkında bulunma vizyonuyla yola çıkan Koyuncuoğlu, kurumların gerçek değerinin topluma geri verdikleriyle ölçüldüğü inancı ile 1 Ocak 1990'da Nurullah Koyuncuoğlu Vakfı'nı kurmuştur.Vakfın amacı, eğitime destek olmak, maddi gücü yetersiz ama yetenekli gençlere eğitimde fırsat eşitliği yaratmaktır. Vakıf bu nedenle, "okumaya hevesli gençler"i 1990 yılından bu yana verdiği eğitim burslarıyla desteklemekte ve onların topluma yararlı olmalarına imkân sağlamaktadır. Vakıf ayrıca, istihdama ve ekonominin gelişmesine verdiği özel önlemle toplumun her yönden kalkınmasına çalışır. Vakfın burslarından her yıl 200'e yakın genç yararlanmaktadır.

Nurullah Koyuncuoğlu Eğitim Vakfı, toplumun genel anlamıyla devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu hizmet sacayağı üzerinde yükseleceğine inanarak, Türkiye'nin yaşam standardının yükselmesi için bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerin sayısını artırarak devam ettirmeyi planlamaktadır.