Koyuncuoğlu Şirketler Grubu Yükleniyor


Kullanım Koşullarıİleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup ta bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden KOYUNCUOĞLU A.Ş.'nin ve/veya KOYUNCUOĞLU A.Ş. Web Sitesi'nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, KOYUNCUOĞLU A.Ş.'nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şu kadar ki; KOYUNCUOĞLU A.Ş. Web Sitesi'ni ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklâm ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi'nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, KOYUNCUOĞLU A.Ş. logosunun, anasayfa ile alt bölüm bağlantılarının KOYUNCUOĞLU A.Ş. dışı web sitelerinde kullanımı, web.posta, cep.net vb. hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından KOYUNCUOĞLU A.Ş. sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet'in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, KOYUNCUOĞLU A.Ş.'nin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

KOYUNCUOĞLU A.Ş. işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.

KOYUNCUOĞLU A.Ş. web sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, istatistikî şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde KOYUNCUOĞLU A.Ş. tarafından garanti edilmemektedir.

KOYUNCUOĞLU A.Ş. web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistikî şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı KOYUNCUOĞLU A.Ş. 'nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

KOYUNCUOĞLU A.Ş. web sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve KOYUNCUOĞLU A.Ş.'ye ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı KOYUNCUOĞLU A.Ş. tarafından beyan ve işbu KOYUNCUOĞLU A.Ş. Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.

FİNANSAL BİLGİLER EK KULLANIM ŞARTLARI

KOYUNCUOĞLU A.Ş.'e ait finansal bilgi ve açıklamalar için ek kullanım şartları genel kullanım şartlarıyla beraber geçerlidir.

Finans sayfalarda sunulan içerik, grafik, görüntü, bilgi ve diğer materyal içerik hepsi bir arada "İçerik" yalnızca bilgi amaçlıdır. Finansal sayfalarda sunulan hiç bir İçerik ticari amaç taşımamaktadır. KOYUNCUOĞLU A.Ş. web sitesinde yayınlanan finansal bilgiler ile finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir.

Finansal açıklamalar içinde yer alabilecek herhangi bilgi, istatistikî şekil ve değeri, KOYUNCUOĞLU A.Ş. bunlara İçerik olarak yer vermekle, herhangi bir yatırım aracını tavsiye eder anlamına gelmediği gibi böyle bir tercih ve temsil amacı ve yetkisi de taşımamaktadır.

Kullanıcıların, Site de yer alan herhangi bir içerik, bilgi, şekil, değer ve yoruma dayanarak alabilecekleri her türlü kararlardan dolayı KOYUNCUOĞLU A.Ş. ve içerik sağlayıcıları hiçbir şekilde sorumlu değildirler.

Yayınlanan İçerik'in kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yola açabileceği zararlardan dolayı KOYUNCUOĞLU A.Ş. hiç bir şekilde sorumlu değildir.

Bu yayın, KOYUNCUOĞLU A.Ş.´nin izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.