Koyuncuoğlu Şirketler Grubu Yükleniyor


İşte Yurdumuzun Eli Öpülecek...


TBMM Başkanı Köksal Toptan’ın, Üstün Hizmet Ödülü sahibi 68 kişi dernek, vakıf ve sivil toplum örgütünün ödüllerini Meclis Şeref Salonu’nda takdim etti:

GİRİŞ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref salonuna nefes nesefe koştuk. 68 kişi, dernek, vakıf ve sivil toplum örgütü Meclis Şeref Salonunda yerini almıştı. Kısa bir ortam uyum süresinden sonra Meclis Başkanımız Toptan’ın anlamlı açılış konuşmasını dinledik. Anlamlı diyorum toplantıya katılanlar bu ülke için taşına altına elini koymuş “Mal canın yongasıdır” dememiş cömertlik göstermiş insanlardı. Toptan’da onlara seslenirken seçilmiş cümleler kurdu.

Dedi ki;

“Burada en büyük pay hamiyet sahibi, hizmet gönüllüsü milletimiz için çalışan hayırseverlerimizindir. Onlar içlerindeki duyarlılık ve millet sevdasını hizmet meşalesine dönüştürmüşler, bütün topluma, kendilerinden sonraki kuşağa örnek olmuşlardır. O yüzden, kendilerine, örnek oldukları, öncülük ettikleri bu davranış ve hizmetler için minnet ve şükran borçluyuz. Ben hepimize örnek olan bu değerli insanlara, herkes adına teşekkür ediyorum. Milletimize hizmet için servetlerini, kazançlarını harcayan siz değerli insanlara bu ödülleri gururla ve onurla veriyoruz. Yaptığınız yardımların ne kadar değerli olduğunu, milletine hizmet edenlerin ne kadar ulvi insanlar olduğunu göstermek için, küçük ama anlamının büyük olduğunu düşündüğümüz bu ödülü sizlere takdim ediyoruz.” TBMM Üstün Hizmet Ödülleri öyle önünü gelene verilmiyor. Sıkı bir araştırma ve ön elemeden sonra seçiliyor.

Devleti ve milletine ulusal ve uluslar arası düzeyde üstün hizmette bulunanlara, Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunanlara, halkın refahı, eğitimi, mutluluğu ve sosyal gelişimi için yararlı hizmetlerde bulananlara, milli egemenlik ve demokrasi konularında bilimsel çalışmalarda başarı gösterenlere veriliyor. Adayları, vali, kaymakam veya Belediye Başkanı teklifi ve il Genel Meclisinin kararı belirliyor.

Bir ilimizin valisi okul yaptıran yaşlı bir hayırseverin elini öperken “Ben bu insanın elini böyle öperim” der gibi televizyonlara yansımıştı.

İşte ödül alanlar da bu ülkenin eli öpülesi insanları.

İŞTE ÜSTÜN HİZMET MADALYASI ALANLAR

TBMM Başkanı Köksal Toptan’ın,68 kişi dernek, vakıf ve sivil toplum örgütünün ödüllerini Meclis Şeref salonunda takdim etti. Başkanlık Divan Üyeleri, Milletvekilleri, Vali, Belediye Başkanları, Üstün Hizmet Ödülü alan dernek, vakıf ve sivil toplum örgütlerin temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği tören öğle sonu başladı, yaklaşık iki saat sürdü.

TOPTAN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI

Meclis Başkanı Köksal Toptan açılış konuşmasında “Bugün bizim için son derece anlamlı bir tören için buradayız. Ülkemizin çeşitli illerinde milletine, ülkesine, şehrine hizmet etmiş 68 kişi, dernek, vakıf ve sivil toplum örgütüne TBMM Üstün Hizmet Ödülü veriyoruz. Bugünkü tören, değerli hayırseverlerimizin ve seçkin sivil toplum örgütlerimizin toplumsal sorumluluk bilinciyle üstlendikleri rollere devlet ve toplum olarak duyduğumuz saygının ve minnettarlığın ifadesidir. “dedi.

ERDEMLİ GEÇMİŞİMİZ VAR

Toptan konuşmasının devamında, Millete hizmeti çok faziletli ve erdemli olarak kabul etmiş bir kültürün evlatları olduğumuzu belirterek ; ” Başkalarının dertleriyle dertlenmek, komşusunu düşünmek, yetimi, aç ve fakiri gözetmek, eğitimi yüce bilmek ve toplumsal ilerlemeye katkı sağlamak gibi hasletler bizim millet olarak en temel özelliklerimizdir.

Bugün de bu milli özelliklerimizi yaşatmaya çalışıyor ve temel erdemler olarak geleceğe aktarmaya, evlatlarımıza öğretmeye çaba gösteriyoruz. Büyük medeniyetler kurmuş, insanlığın gelişimine hizmet etmiş bir milletin mensuplarıyız. Atalarımız vakıflar kurmuş, imarethaneler açmış, devrinin en ileri, en modern kurum ve kuruluşlarıyla insanlığa hizmet etmiştir. Böylesi vakıf medeniyeti eserleri bugün de göğsümüzü kabartmakta, bir hizmet abidesi gibi parıldamaktadır. Günümüzün modern şartlarında böylesi hizmetleri daha da geliştirmek, güncel ihtiyaçlar doğrultusunda bu çabaları artırmak zorundayız. “dedi.

ÇARELER ÜRETMELİYİZ

TBMM Başkanı Köksal Toptan törendeki açılış konuşmasında güncel konulara da değinerek ” Küresel bir rekabetin ortasındayız. Gelişmiş çağ ilerleme ve refahla birlikte sorunlarını da beraberinde getiriyor. Toplumsal sorunlarımızı hep birlikte düşünmek ve el birliğiyle ortak çareler üretmek zorundayız. Daha çağdaş, modern, kalkınmış, eğitim düzeyi yükselmiş, sağlık gibi temel hizmetleri en üst düzeyde sunabilen bir Türkiye’yi ancak hep birlikte inşa edebiliriz. Hayallerimizdeki Türkiye’yi gerçeğe dönüştürmede en büyük gücümüz nitelikli ve genç insanımızdır. Türkiye nüfusunun yarıdan fazlası 28 yaşının altında olan ve 20 milyon eğitim çağında öğrencisi bulunan dinamik bir ülkedir. Bu rakam çok sayıda Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazladır. Bu çocuklarımızı ve gençlerimizi küresel rekabetin koşullarına göre yetiştirmek, mesleki eğitimle donanımlı hale getirmek zorundayız. Gençlerimizi yetiştirebilmek ve geleceğe hazırlayabilmek için devletimiz var gücüyle çalışmaktadır. Bütçeden en büyük payı eğitim almaktadır. Ancak bunlar yeterli gelmemektedir.”dedi.

HAYIRSEVERLERE BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR

Toptan devletin de gücünün yetmediği bazı konularda hayırsever kimselere gönüllü işler düştüğünü belirttiği konuşmasına şöyle devam etti. ” İşte burada, sizin gibi değerli hayırseverler devreye girmektedir. Sizlerin başta eğitim ve sağlık olmak üzere çeşitli alanlarda yaptığınız hizmetler, Türkiye’ye güç vermektedir. Her okul, her yeni hizmet birimi, yeni bir umudun ve heyecanın doğuşu demektir. Her hizmet adımı eğitimsizliğin, mesleksizliğin ve işsizliğin yenilmesi demektir. Her adım, her çaba evlatlarımızın gözünde başarmaya dair bir ümit kıvılcımıdır. Böylesi çabaları artırmak zorundayız. Bizim daha çok hizmet gönüllüsüne, daha çok millet sevdalısına ihtiyacımız vardır. “dedi.

MECLİS YANINIZDA

Toptan konuşmasının bir bölümünde meclisin yardım faaliyetlerine katkıda bulunanların yanında olduğunu belirtti. Toptan ” Milletimizden aldığı büyük sorumluluğun bilinciyle hareket eden Meclisimiz, böylesi yardım ve hizmet faaliyetleri içerisinde olan vatandaşlarımızı desteklemektedir. Bu, Meclisimizle halkımızın, sivil toplum örgütlerimizin, iş çevreleri ve hamiyet sahibi vatandaşlarımızın kaynaşmasına dair güzel bir örnektir. Biz, halkın içinden çıkan milletvekillerimizin, demokrasimizin en önemli erki olan yasama kurumunun daima halkımızla yan yana ve iç içe olmasını istiyoruz. Böylesi bir yakınlık ve işbirliğinin birbirinin dilinden anlamayı, birbirinin derdiyle dertlenmeyi ve böylece toplumsal sorunlarımızın daha kolay bir şekilde çözülmesini sağlayacağını inanıyoruz. “dedi.

VARLIĞINIZ ÖRNEK OLACAK

Toptan konuşmasını şöyle bitirdi. ” Meclisimiz halkımızın sorun ve sıkıntılarında daima başvurduğu ilk adres olmuş, milletvekillerimiz halkımızın içinde onların refah ve mutluluğu için çalışmışlardır. Burada en büyük pay hamiyet sahibi, hizmet gönüllüsü milletimiz için çalışan hayırseverlerimizindir. Onlar içlerindeki duyarlılık ve millet sevdasını hizmet meşalesine dönüştürmüşler, bütün topluma, kendilerinden sonraki kuşağa örnek olmuşlardır. O yüzden, kendilerine, örnek oldukları, öncülük ettikleri bu davranış ve hizmetler için minnet ve şükran borçluyuz. Ben hepimize örnek olan bu değerli insanlara, herkes adına teşekkür ediyorum. Milletimize hizmet için servetlerini, kazançlarını harcayan siz değerli insanlara bu ödülleri gururla ve onurla veriyoruz. Yaptığınız yardımların ne kadar değerli olduğunu, milletine hizmet edenlerin ne kadar ulvi insanlar olduğunu göstermek için, küçük ama anlamının büyük olduğunu düşündüğümüz bu ödülü sizlere takdim ediyoruz. TBMM olarak sizlerin yanında olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Hepinize uzun, huzurlu ve böylesi hayırlarla dolu ömür diliyorum. Umuyorum ki, sizin varlığınız diğer insanlara örnek olacak ve ülkemizde yardımsever insanların sayısı her geçen gün daha da artacaktır.”

ÖDÜL ALANLAR

TBMM Üstün Hizmet ödülüne 68 kişi dernek, vakıf ve sivil toplum örgütünü layık görüldü. İşte onlar; Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, Kadın ve Gençlik Platformu Derneği, Türkiye Yazarlar Birliği, Durmazlar Makine San.Tic. Aş.,Yaran Kültürünü Yaşatma Derneği, Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği.

Recep Uzelli, İsmail Hazar, Ord. Prof.Dr. Oktay Tabasaran, Ahmet Salim Pancar, Hayrettin Atmaca, Hasan Hüseyin Ekecik, Gülten Çağırkan, Muharrem Hilmi Kayhan, Mücella Emgin, Nuran Oğuz, Ömer Musaoğlu, Ahmet Süreyya Astarcı,Mehmet Cadil, Alptekin Akmansoy, Faik Erkut- Makbule Rabika Erkut, Ahmet Dumlu, Firuz Kanatlı, Muharrem Okutur, Öner Hekim, Bedii Sabuncu, Ahmet Hatipoğlu, Necmettin Bitlis, Dr. Gülsen Ataseven, Selçuk Yaşar, Nevzat Köseoğlu, Prof.Dr. Onur Güntürkün, Rasim Özdengören, Dr.Yaşar Bilgin,Abdülkadir Kurtul, M.Hanifi Öksüz, Ecz.Hizmet Şeyoğlu, Muhittin Ünsal Tülbentçi, Yılmaz Babaoğlu, Ahmet Koyuncu, Muammer Kocatürk, Saffet Aslan, Prof.Dr. İlhan Kılıçözlü, Rifat Duran Kazancıoğlu, Mehmet Sinan Dereli, Atalay Taşdiken, Mehmet Reha Kora, İsmet Güral, Nurullah Koyuncuoğlu, Ahmet Uluçay,Hasan Ferdi Turgutlu, Ahmet Nazif Zorlu, Eyüp Aygar, Cemal Uslu, Vural Öğer, Ferit Faik Şahenk, Beşir Ayvazoğlu, Sadık Özgür, Hacı Fahri Zümbül, İsminaz Kanca, Haşmet Bedii Kürüm, Macide Alp, Erdoğan Mustafa Akdağ, Ahmet Erdoğan, Rıfat Güpgüpoğlu, Hikmet-Aliosman Odabaş, İsmail Recai Şanlı.

Kaynak:http://www.ilgazetesi.com.tr/2009/07/15/iste-yurdumuzun-eli-opulecek-insanlari/019241/